אישורים ממשלתיים

מינהל הספורט

מומחה לרפואת חירום

שירות התעסוקה הישראלי

משרד החינוך

רשות הספנות והנמלים

משרד הבריאות

משרד התיירות

אישור ניהול חשבונות ורשומות

אישור ניכוי מס

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

משרד העבודה והרווחה